BuurtpreventieWat is buurtpreventie?

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie blijft het aantal inbraken, diefstallen en vernielingen nog altijd stijgen. En dat betekent grote schade aan persoonlijke eigendommen. Plus ergernis, verontrusting en soms zelfs angst.

Het doel van een buurtpreventieproject is dat bewoners en politie er samen voor zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder gemakkelijk de kans krijgen hun slag te slaan. Dat kan door wat extra op te letten en wat meer betrokken te zijn bij straat, flat of buurt waar u woont. Uw ervaringen en die van anderen stellen de politie en de buurtbewoners in staat beter op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de buurt. Voor u betekent dat de mogelijkheid om effectieve voorzorgsmaatregelen te nemen, terwijl ook de politie er met haar dagelijks werk rekening mee kan houden.

Een buurtpreventie is speciaal bedoeld voor woonomgevingen waar men regelmatig te maken heeft met problemen op het gebied van de criminaliteit. En waar een groot deel van de buurtbewoners bereid is er samen met de politie iets aan te doen. Een buurtpreventie kost u niet veel moeite of geld maar het kan wel wat opleveren; een gezelliger, veiliger en rustiger buurt.

WAT IS BUURTPREVENTIE NIET?!

Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Bedenk wel dat het helemaal niet de bedoeling is "controle" uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé-leven van anderen.

Het is niet de bedoeling om burgerpatrouilles te organiseren. En natuurlijk heeft het "eigen rechter spelen" niets met buurtpreventie te maken. Het is simpelweg verboden.

WAT DOET U ?

Buurtpreventie begint natuurlijk bij voorzorgsmaatregelen die u en uw huisgenoten zelf kunnen nemen. Goed hang- en sluitwerk spreken voor zich, maar denk ook eens aan het merken van waardevolle bezittingen of het aanlaten van een of meer lampen als u 's avonds de deur uit gaat. Om kenbaar te maken dat u deelneemt aan buurt preventie, plakt u de sticker "attentie buurtpreventie" op uw raam of deur. De bedoeling van buurtpreventie is dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties. Maak b.v. ook afspraken met de buren dat u een oogje in het zeil houdt als ze op vakantie gaan. Uiteraard is het belangrijk verdachte situaties direct te melden bij de politie of bij uw buurtcoördinator. En bent u ongelukkigerwijze het slachtoffer van een strafbaar feit, doe daar dan altijd aangifte bij de politie.

WAT DOET DE BUURTCOORDINATOR ?

Om de contacten tussen buurtbewoners en politie zo goed mogelijk te laten verlopen, is er een buurtcoördinator. Dat is iemand uit uw directe woonomgeving die zich op vrijwillige basis voor de buurt inzet. De buurtcoördinator houdt de politie op de hoogte over wat er zich op het gebied van de criminaliteit afspeelt in uw omgeving.


Van tijd tot tijd worden de buurtbijeenkomsten georganiseerd, waar ook de politie aanwezig kan zijn, om van gedachten te wisselen. Daarnaast kan informatie gegeven worden over preventieve maatregelen die in uw woonsituatie het meest doeltreffend zijn. Bovendien heeft de buurtcoördinator ook contact met andere instanties om erop aan te dringen dat bepaalde maatregelen worden getroffen. Bijvoorbeeld betere straatverlichting die de buurt veiliger maken. Tot slot staat de buurtcoördinator altijd met raad en daad terzijde als u daar om vraagt.

WAT DOET DE POLITIE ?

De politie verzamelt en verwerkt criminaliteitsgegevens van de buurt. Ze vormen een belangrijke basis voor de verdere activiteiten van de politie. Zoals het surveilleren in de buurt, maar ook het informatie geven over preventieve maatregelen die voor u het meest geschikt zijn. Verder geeft de politie voorlichting over de wijze waarop u aangifte kunt doen en hoe u verdachte situaties het best kunt melden en beschrijven. Om de contacten met de buurtcoördinator in goede banen te leiden, wordt bij de politie speciaal iemand aangewezen die zich bezighoudt met buurtpreventie.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer weten over buurtpreventie? Neem dan contact op met de politie tel. 0900-8844

 


Contact    Convenant/werkafspraken