Nieuws

1   J A N U A R I   2 0 1 1 

Wederom rustige jaarwisseling "Oranjekwartier"

De jaarwisseling 2010/2011 is redelijk rustig verlopen, op oudejaarsdag wel veel vuurwerk bij de kerk en een klein vreugde vuurtje, maar voor de rest is de nacht rustig verlopen in de wijk zonder veel schade.
Op een paar kleine incidenten na konden wij met zijn alle toch spreken van een "rustige jaarwisseling."


! 9   O K T O B E R   2 0 1 0 

BPT Oranje viert 1 jarig bestaan

Op 19 Oktober 2010 bestond BPTOranje 1 jaar, en dat is niet ongemerkt voorbij gegaan.
Inmiddels is de groep "preventen" aanzienlijk gegroeid en ook zijn wij blij met het resultaat.
Direct resultaat toch voor een aantal buurtbewoners, die zich door de komst van het buurtpreventie team een stuk veiliger voelen.


6   F E B R U A R I   2 0 1 0 

CDA op nachtelijke inspectie

Het Buurt Preventie Team (BPT) Oranje in het Oranjekwartier in Voorburg werd op zaterdagavond 6 februari versterkt met CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma, lijsttrekker Peter van Ostaijen, raadslid Juliette Bouw en kandidaatsraadslid Dré Veelenturf.

lees verder...... [38 KB]


1   J A N U A R I   2 0 1 0 

Wat een geweldige en rustige Jaarwisseling, dit in tegenstelling met de afgelopen jaren.

Wij willen hierbij alle mensen bedanken die hier aan hebben bijgedragen, vooral de Buurtpreventen, die toch maar elke keer de straat op gingen, de politie, speciaal onze wijkagent Ton Bos, de gemeente, maar vooral de groep jongeren, die ons eigelijk een hele prettige jaarwisseling heeft bezorgt.

Allemaal BEDANKT!!!!!!!!!


5   N O V E M B E R   2 0 0 9 

Door de flyer actie van een aantal leden zijn wij erg blij met de aanmelding van 4 nieuwe team-leden.
Hierdoor telt ons team meer dan 20 leden. Dit na 2 weken actief bezig zijn.

Ook zijn wij zeer blij met de intresse van mensen iets verder uit de wijk waardoor wij in een groter gebied kunnen opereren.


1 9   O K T O B E R   2 0 0 9 

Na lange voorbeiding is BPT Oranje eindelijk officieel van start gegaan.


Contact    Convenant/werkafspraken